Skogbaserte byggprodukter er god bioøkonomi

Ved hjelp av luftformingsteknologi kan trevirke som ellers ville gått til spille, omformes til helt nye produkter egnet for termisk isolering og vindsperring i bygg. Dette vil gi Hunton adgang til nye markedssegmenter.

Bedriften kan dermed styrke sin profil som leverandør av bærekraftige, biobaserte byggløsninger basert på miljø- og klimavennlig råstoff fra norsk skog. Utviklingsarbeidet skjer i innovasjonsprosjektet AIRY som støttes av Forskningsrådet og inngår i en større satsing for å utvikle en sterk bioøkonomi i Norge.

Les hele saken på Regjeringen.no

Tekst og bilde: Anne Ditlefsen, Norges Forskningsråd