Skogbruksmaskin laster tømmer

Økt bruk av skog reduserer utslipp

Et aktivt skogbruk og økt bruk av tre kan føre til en utslippsreduksjon på inntil 9,5 millioner tonn CO2 per år om hundre år.

– Dersom vi erstatter produkter som lages av olje med produkter som lages av trevirke, erstatter energi basert på olje og kull med fornybar energi fra biomasse, og samtidig sørger for at lageret av karbon i de norske skogene holdes konstant over tid – da har vi gjort svært mye for å redde klimaet, sier Arne Ivar Sletnes, fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke.

Les mer på landbruk.no