Samarbeidspartnere

Denne nettsiden er et resultat av et samarbeid med flere partnere og bidragsytere.

Partnere

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 17 bondeeide samvirker i landbruket som jobber med å sikre medlemmene gode rammebetingelser.

www.landbruk.no

Norges Bondelag

Norges Bondelag er en fagorganisasjon for 63 000 medlemmer som jobber for å bedre vilkårene for det norske landbruket.

www.bondelaget.no

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er en offentlig organisasjon som skal fremme nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

www.innovasjonnorge.no

Forskningsrådet

Norges Forskningsråd er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjering og departement, og fordeler årlig 9 milliarder kroner til forskning og innovasjon.

www.forskningsradet.no

The Life Science Cluster

The Life Science Cluster er et nettverk for selskaper og organisasjoner som jobber med produkter, forskning og innovasjoner innen livsvitenskap og biologi.

tlsc.no

Heidner Biocluster

Heidner Biocluster er et klyngenettverk som jobber med produkter, forskning og innovasjoner innen bærekraftig matproduksjon.

heidner.no

Zero

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp.

www.zero.no

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for 6 skogeierandelslag, 240 lokale skogeierlag og ca 35.000 skogeiere over hele landet.

Bidragsytere

NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi.

www.nibio.no