Om bioøkonomi

Bioøkonomi er en økonomi basert på produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser fra skog, jord, husdyr og planter til mat, energi, medisiner, materialer og mange andre nye spennende produkter.

Norge har de beste forutsetninger for å gå foran i omstillingen til en økonomi basert på biomasse: kunnskap, kapital, og enorme ressurser i hav, skog og jord.

Norges fornybare ressurser står klare til å overta som kilde til fremtidens verdiskaping og arbeidsplasser.