Stort potensiale for helseprodukter laget av norsk biomasse

I dag er det en tredjedel av biomassen som kommer inn til Norturas slakterier og eggpakkerier som ikke blir til menneskemat. Norilia er et datterselskap av Nortura, som har som oppgave å finne nye bruksområder for denne biomassen.

Daglig leder i Norilia, Morten Sollerud, tror det er stort potensiale for å øke verdien til norske landbruksprodukter ved å gå inn i nye markeder med høy betalingsvilje.

– Jeg tror det ligger enorme muligheter i å utvikle norsk biomasse til farmasøytiske produkter. Det vil få større økonomisk betydning fremover, sier han.

Les hele saken på landbruk.no

Tekst og bilde: Norsk Landbrukssamvirke/Gunnar Klingwall