Geit med digital bjelle

Geiter på sommerjobb gir nye inntektsmuligheter for bonden

I sommer skal geitene til Oscar Hovde Berntsen på sommerjobb for Gjemnes Kommune. Oppgaven er å rydde områdene rundt Ikornneset Fornminnepark.

– Ikornneset er et kulturhistorisk viktig sted. Her skal geitene mine på jobb i sommer for å gnage ned busker og kratt, sier han.

Forminneparken er en gammel bosetning fra vikingtiden. Over tid har området nesten blitt gjengrodd, men nå skal Berntsens geiter rydde området slik at det blir åpent og fint.

Les mer på landbruk.no