Ku på beite med utsikt til Loen

Bedre gress betyr mer bærekraftig matproduksjon

Per i dag er det dessverre umulig for mennesker å fordøye gress. Men, kua, sauen og geita har et unikt fordøyelsessystem som gjør at de kan utnytte næringen i gresset for å lage melk og kjøtt.

– I en framtid hvor matforsyningen er under press er det opplagt at mat produsert på ressurser vi mennesker selv ikke kan spise er en smart løsning, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Mens omtrent alle aspekter ved norsk landbruk har blitt forbedret og effektivisert de siste tiårene, har kvaliteten på det norske grovfôret stått på stedet hvil. I tillegg har kostnadene ved å produsere gress-fôret økt betraktelig.

Kan bedre gress bety økt matproduksjon?

Les mer på landbruk.no