Tanking av fly

Røtter, stubber og kvist på tanken

Avinor mener produksjon av biodrivstoff kan bli en vinn/vinn-situasjon for Norge gjennom å gi reduserte klimagassutslipp og økt verdiskapning fra skogen.

Luftfart krever drivstoff med høy energitetthet. På kort sikt er biodrivstoff derfor det eneste relevante alternativet til fossilt drivstoff innen luftfart.

– Innfasing av biodrivstoff i luftfarten blir regnet som et svært viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten. Dersom Norge skal innfri forpliktelsene i Paris-avtalen, er det vanskelig å komme utenom innfasing av biodrivstoff i transportsektoren. Tungtransport og luftfart har på kort sikt ingen alternativer, sier seniorrådgiver i Avinor, Olav Mosvold Larsen.

Les mer på landbruk.no