Nylig åpnet verdens største fabrikk for biogass på Skogn i Trøndelag. Anlegget leverer flytende biogass til kollektivtransport og tungtrafikk.

Per i dag finnes det rundt 35 biogassanlegg i Norge. Anleggene varierer i størrelse, men felles for dem er at de produserer miljøvennlig energi fra matavfall, husdyrgjødsel, skogsdrift og avfall fra fiskeoppdrettsanlegg, industri og avløp. Energikildene varierer alt etter som hvor i landet anleggene holder til.

Les mer på regjeringen.no

Tekst: Kari Hustad, Landbruksdirektoratet. Foto: Hege Hansen/SHMIL IKS