Grisehaler

Biogass fra husdyrgjødsel er vinn-vinn-vinn for norske bønder

Med en biogassreaktor på gården kan norske bønder bli selvforsynte på energi og gjødsel samtidig som de bidrar til å redusere klimagassutslipp. En herlig vinn-vinn-vinn-situasjon.

Biogass kan lages av kloakkslam, matavfall, planterester og husdyrgjødsel. Og gassen kan utnyttes som energi til drivstoff, oppvarming eller i el-produksjon. Potensialet i produksjon av biogass er stort, for er det én ting det finnes mye av på norske gårder, så er det husdyrgjødsel.

Grisebonde og klimagassprodusent Olav Røysland har regnet ut at bare i hans hjemfylke, Rogaland, så finnes det nok husdyrgjødsel til 500 kilowattimer eller omtrent 50 millioner liter biodiesel.

– Jeg har to biogassreaktorer på gården. Min drøm er å fylle tanken med egenprodusert biogass fra egen gjødselbinge, sier Røysland.

Les hele saken på landbruk.no