Jord

Gress, korn, frukt og grønnsaker – jorda gir oss mange muligheter til mat, energi og fôr.