Fornybar energi

I fremtiden må energikildene vi bruker være fornybare. Det kan være sol, vind, vann eller andre fornybare kilder.