Bedre helse

For at mennesker skal leve godt trenger vi en god helse. I fremtiden må produsere mat og medisiner som fremmer bedre helse enn i dag.