Bærekraftig vekst

I fremtiden må økonomisk vekst basere seg på produksjon og foredling av produkter og tjenester uten at det går på bekostning av verken mennesker eller miljø.