Sauer på beite i norsk fjordlandskap

Ull er gull – og norsk ull er enda bedre fordi den er bærekraftig

Ulike miljøer i Norge håper og satser nå på økt ullproduksjon og bedre utnyttelse av den norske ulla.

– Norsk ull er blant verdens mest miljøvennlige tekstilfibrer, sier Marion Tviland, ullansvarlig i Norilia.

Verden vil møte store utfordringer i fremtiden, og landbruket har et stort ansvar i å skape en bærekraftig produksjon.

– Norilia sin ull er Svanemerket. Dette er en bekreftelse på lav kjemikaliebruk og god dyrevelferd blant norske sauebønder per i dag. Vi bidrar til utnyttelse av hele dyret fullt ut. Det vil si at alle ressursene utnyttes og bidrar til å skape merverdi tilbake til produsent – det er bærekraftig. Norsk sauehold har kjøttproduksjon som utgangspunkt, men det er viktig at de øvrige ressursene også utnyttes og ikke går tapt, som ulla, sier Tviland.

Les mer på landbruk.no