Kan gjødsel av biokull bremse klimagassutslipp?

På et jorde i Vestfold prøver forskerne å finne ut om det blir mindre klimagassutslipp dersom biokull kombineres med biorest fra biogassanlegg eller kompost.

Biokull er en type trekull som kan brukes til å lagre karbon i jord og forbedre jordkvaliteten. Organiske materialer, som for eksempel løv eller kompost, brytes ned og hovedsakelig frigjøres i form av CO2 i løpet av få år.

Biokull blir imidlertid værende i jorden fordi det er vanskelig for mikroorganismene å bryte det ned. Dermed forsvinner karbonet i relativt liten grad ut igjen som karbondioksid til atmosfæren.

Tidligere forsøk har vist at biokull gir bedre utnyttelse av næringsstoffer når det brukes i kombinasjon med organisk gjødsel, som husdyrgjødsel eller kompost. Forskerne tror dette også gjelder for biorest, som er et næringsrikt restprodukt etter biogassproduksjon.

En slik blanding kan forhåpentligvis også bidra til å minske klimagassutslippene fra landbruket, spesielt utslipp av lystgass fra organisk gjødsel og kunstgjødsel.

Les hele saken på regjeringen.no

Tekst og foto: Anette Tjomsland/NIBIO