Bioøkonomi er en økonomi basert på ressurser fra jord, skog og hav.

Målet er å gi verden sunn mat, bedre helse, fornybar energi og bærekraftig vekst.

Bioøkonomi i praksis

Norge har de beste forutsetninger for omstilling til en økonomi basert på fornybare ressurser. Vi jobber kontinuerlig med å samle inn gode eksempler på hva bioøkonomi er.

Kommende konferanser

Kommende konferanser for deg som er interessert i den bioøkonomiske utviklingen.

NIBIO-konferansen

Bioøkonomi: Miljøbidrag eller miljøbedrag?

12. - 13. februar 2019 · X Meeting Point, Hellerudsletta

Bioøkonomi til folket! Seminar

Hva er egentlig bioøkonomi? Og hvilke muligheter ligger det i bioøkonomien for Norge?

28. februar kl 16.30 · BI Oslo